Van jongs af aan ben ik (geboren in 1945) in aanraking geweest met beeldende kunst. Via een eerstegraads lerarenopleidng heb ik van kunst mijn beroep gemaakt. Later zijn daar kunst-, cultuur- en algemene geschiedenis bijgekomen en nog later filosofie. Ik heb lesgegeven in al die vakken. Mijn filosofiestudie heb ik afgesloten met een cum laude promotie; in mijn proefschrift heb ik geschiedschrijving en beeldende kunst met elkaar in verband gebracht.
Ik geef regelmatig cursussen filosofie en (kunst)geschiedenis en schrijf een blog vol met artikelen over filosofie en cultuur.

Mijn werk is even divers als mijn opleidingen. Ik werk niet in één stijl, maar volg mijn behoefte om veel dingen uit te proberen. In hoeverre mijn filosofische scholing daarbij een rol speelt, vind ik moeilijk te bepalen. Laat de kunst voor zichzelf spreken.